Availability: Còn sản phẩm

Công Đức Lạy Phật

SKU: STD-046

12.000

Công đức lạy Phật
Chư Phật và Bồ Tát là những vị đã tu các công đức lành, nhiều số kiếp đã viên mãn. Đã chứng đắc pháp thân, có “Nhứt Thế Chủng Trí” ( là trí thấy biết tất cả ) cho nên 10 phương cõi hư không pháp giới chư Phật Bồ Tát đều thấy biết rõ từng mỗi một chúng sanh không hề sót một vật nào. Như gương sáng thu cảnh vật vậy. Cho nên người nào trong lòng nhớ Phật, Phật liền biết. Người nào niệm danh hiệu Phật, thì Phật nghe. Còn ai kính lạy tượng Phật, thì Phật thấy rõ hết. Mà Chư Phật nhiều kiếp tích chứa các công đức lành tâm luôn chứa đức, mà Tâm của Phật Bồ Tát hướng nghĩ đến đâu thì các công đức đó cũng hướng theo cho nên Phật nghĩ tâm đến chúng sanh nào thì người đó được an lành. hay nói cách khác, tâm Phật Bồ Tát là từ bi, nó phát ra thứ ánh sáng gọi là tâm quang. Mà khi Phật để tâm đến thì tội nghiệp tiêu tan, hoạn nạn qua khỏi nên người đó được bình an. Vậy chúng ta muốn được Chư Phật Bồ Tát để tâm đến thì phải làm sao? Thì trước tiên là mình phải tự kết duyên với các Ngài. Bằng cách là phải thường kính lạy cúng dường ” tượng ” Phật. Niệm Phật, thì sẽ được Phật để tâm đến. Vì sao ? Vì mình có cảm thì Phật mới có ứng. Cũng như quý vị đang cúng lạy tượng Phật bằng đồng, bằng giấy… Nhưng Phật Bồ Tát ở Niết Bàn Cực Lạc nhìn qua thấy rõ hết chúng ta lạy một lần, cho đến vô số lần, với lòng thành như vậy, thì thế nào cũng được Chư Phật để tâm đến:” Tội nghiệp Thiện Nam Tín Nữ đó đối với hình tượng của ta mà cúng dường lễ lạy như vậy… ” và Phật hay để tâm đến mình. Khi được tâm Chư Phật Bồ Tát nghĩ đến thì tâm quang và công đức lành của các ngài cũng đến theo thì người đó được tội diệt sinh phước. Ở đây có người không hiểu lý này họ nói rằng Phật ban phước… chớ thật ra là Phật chỉ nhớ nghĩ đến người đó mà người đó tự được lợi ích như vậy. Cho nên kinh Phổ Môn nói : như có người dùng vàng bạc của báu số nhiều đầy cõi Tam Thiên này, suốt đời cúng dường cho 62 ức số sông Hằng Chư Bồ Tát. Vậy công đức của người đó có nhiều không? Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát đáp rằng: công đức của người đó rất nhiều không thể tính biết được. Phật nói nếu có người chỉ một lần cúng dường lễ bái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm thì công đức của người này và công đức của người kia bằng nhau không hơn kém. Cho nên phải biết công đức của sự lạy Phật lớn như vậy. Nhưng chúng ta phải lạy cho đúng ý nghĩa của chữ:” Chiêm ngưỡng lễ bái “. Chớ có nhiều người tuy cũng lạy nhưng không đúng, lạy cẩu thả cho có, thiếu thành tâm…
“Chiêm ngưỡng” là gì? Là chúng ta quỳ gối trước tượng Phật, mắt nhìn chăm chăm vào tượng, lòng thì tôn kính cảm mến như Phật thật. Rồihai gối hai tay và đầu cúi từ từ nhè nhẹ cho đụng đất, gọi là lễ bái. Lúc lễ bái thân tâm mình trụ vào tượng Phật chí thành như vậy thì mới đúng nghĩa ” Chiêm ngưỡng lễ bái” như kinh Phật dạy. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm mới nghĩ tâm thì phước đức mới đến theo. Và những người này khi có hoạn nạn gì thì chỉ cần niệm: ” Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát” là có Ngài đến giải cứu liền. Cho nên có người thắc mắc: Sao có người niệm Phật thì linh, có người cũng niệm Phật nhưng không linh? Người niệm Phật linh là như trên đã từng lễ kính Ngài. Còn người niệm Phật nhưng không linh là lúc bình thường chẳng có tôn kính lễ bái chi cả lại hay tạo nghiệp ác. Đến khi hoạn nạn mới biết niệm thì làm sao linh được.. Vì Phật Bồ Tát chỉ giúp đỡ người tốt, người hiền. Chớ không thể giúp đỡ người ác người xấu. Cho nên ai muốn được sự gia hộ của Phật thì phải thường kính lạy Phật, niệm Phật và phải hiền lành trước đi.

Đã bán:37/1000

còn 975 hàng

Thông tin bổ sung

Kích thước 14,5 × 20,5 cm
Tác giả / Dịch giả

Cách thức in

In trắng đen

Loại bìa

Bìa giấy

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Công Đức Lạy Phật”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *