Ấn Tống

Hằng tháng, bên Thanh Duy vẫn luôn có chương trình chuyển tặng Pháp Bảo, khách thương hoan hỷ bấm vào link này để theo dõi và đăng ký trực tiếp nhé. 

👉 Link Facebook Phòng Phát Hành Kinh Sách – Văn Hoá Phẩm Phật Giáo Thanh Duy