Availability: Còn sản phẩm

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Bằng Lưu Ly, Màu Cam

1.600.000

  • Chất liệu: lưu ly loại 1 (không pha tạp thuỷ tinh)
  • Kích thước: 13cm
Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật
Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ đề.
Nam Mô Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Bồ Tát Địa Tạng là danh hiệu thông dụng trong các bản dịch kinh. Ý nghĩa chữ “Địa Tạng” như trong Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Sớ của Đại Sư Ngẫu Ích đã giảng rộng. Địa Tạng vương Bồ Tát là giáo chủ của cõi U Minh. Ngài là một trong vị Bồ tát quan trọng của Phật giáo Đại thừa. Bồ tát Địa Tạng có lập đại nguyện tế độ tất cả chúng sinh.
Bồ tát Địa Tạng hay cầm Như ý châu và Tích trượng có sáu vòng, biểu hiện của sự cứu độ chúng sinh của Bồ Tát trong Lục đạo luân hồi. Tại các nước Đông Á, Địa Tạng vương Bồ tát được xem là một trong bốn vị Đại Bồ Tát (gồm có Bồ Tát Quán Thế Âm, Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền) chuyên cứu độ những người  đày đoạ vào địa ngục.
Đã bán:0/4

còn 4 hàng

Mô tả

Ý nghĩa của Địa Tạng Vương Bồ Tát

Địa Tạng Vương là một vị bồ tát có hạnh nguyện cao cả. Biết rằng chúng sinh có nhiều người sa chân vào chốn lầm than nên Ngài nguyện xin xuống địa ngục để cứu vớt chúng sinh. Ngài thề rằng khi nào địa ngục còn có người khổ đau thì ngài vẫn sẽ còn là Bồ Tát chưa thể đắc quả lên vị Phật “Địa ngục vị không, Thệ bất thành Phật, Chúng sinh tận độ, Phương chứng bồ đề”.

Tượng thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát luôn được chạm khắc theo cùng một quy tắc. Vì bản nguyên vi bồ tát này là cứu thoát chúng sinh ra khỏi bề khổ của địa ngục, nên hình ảnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát là người xuất gia, luôn ở trong tư thế mặc pháp phục, mình khoác hồng y có khóa y chỉnh tề. Đầu đội mão tỳ lư, tay cầm Tích trượng có 6 vòng tượng trưng cho lục đạo luân hồi.

Tay cầm Tích trượng mang ý nghĩa rằng Ngài dùng pháp thập nhị nhân duyên cảnh tỉnh chúng sinh. Nếu muốn thấy rõ lý nhân duyên phải có ánh sáng trí tuệ. Theo Đạo Phật, chúng sinh trầm luân mãi trong vòng tròn luân hồi bởi không có ánh sáng trí tuệ nên mãi không nhìn rõ lý nhân duyên. Biểu thị của trí tuệ chính là viên minh châu soi sáng được cầm trên tay của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Minh châu có thể phát sáng, soi đường cho bồ tát vào cõi u linh tăm tối để cứu vớt chúng sinh.

Lợi ích khi thờ tượng ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát

Oai đức, công năng, hạnh nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát bao trùm khắp Tam Giới. Ngài dùng pháp lực, lòng từ bi của mình để cứu rỗi linh hồn sa vào địa ngục, giúp họ thoát khỏi đau đớn, khổ ải, được siêu thoát và đầu thai. Theo kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, khi thờ phụng, lễ bái, chiêm ngưỡng, cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ giúp giảm trừ bệnh tật, tiêu trừ tai họa, giảm bớt nghiệp chướng, luôn được phù hộ độ trì.

Nguồn: Internet

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tượng Địa Tạng Bồ Tát Bằng Lưu Ly, Màu Cam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *